Bò vụn nguyên miếng

Nguyên miếng

Bò tinh xay nhỏ

Xay nhỏ

Bò tinh thái mỏng

Thái mỏng

Phi lê bò làm sạch

Làm sạch, lóc gân

Bò viên

Ngon loại 1

Bò cổ xay nhỏ

Xay nhỏ

Gân bò

Làm sạch

Gầu bò

Làm sạch

Nạm bò

Làm sạch

Bắp bò

Làm sạch

Đùi bò

Làm sạch

Thăn bò

Làm sạch

Nạc đùi bò

Làm sạch

  • Trang